עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

מליס לוין - בוסקוביץ 2014

מליס לוין - בוסקוביץ
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: מנוחה נכונה
בית עלמין:
גוש:
גוש: א
חלקה: ה
שורה: 1 א'עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

משפחת מרגלית
11.06.2015
ביום השנה, זוכרים אותך ואת האמונה ביכולת ובאחריות שלנו לעשות שלום.

Loading...