אתר הנצחה לזכר

איה ליטרט

איה ליטרט
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב:
בית עלמין:
גוש:
גוש:
חלקה:
שורה:עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

גכדגכדגכדגכדגכדגכ

דגכדגכדגדגכ

דגכדגכדגכדגכדגכ

העדפות

עריכה

עיחעחיע

לחילחיךלחיךלח

לחלחךיךלחיחל

הספדים

עריכה

יחליחלי

ךלחךלחךףחל

ךלחךלחךלח

linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...