עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

חיה רבקה ליפשיץ 2006

חיה רבקה ליפשיץ
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: מנוחה נכונה-כפר סבא
בית עלמין:
גוש:
גוש: א'
חלקה: ב'
שורה: 1-ב'עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...