עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

פרח נקריס

פרח נקריס
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: כפר סבא
בית עלמין:
גוש:
גוש: ז
חלקה: 2
שורה: 13עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...