עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

Hélène Jacqueline Guez Douieb 1929

Hélène Jacqueline  Guez Douieb
מקום לידה: טוניס
מקום פטירה: ישראל

בית עלמין:
ישוב: קיבוץ בחן
בית עלמין: המסילה
גוש:
גוש:
חלקה:
שורה: 10עעריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...