עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

נילי ארד 1940-2013

נילי ארד
מקום לידה:
מקום פטירה:

בית עלמין:
ישוב: כפר סבא
בית עלמין:
גוש:
גוש:
חלקה: ו-כ
שורה: 4עריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...