עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

יוליו ביאריל 1932-2013

יוליו ביאריל
מקום לידה:
מקום פטירה: תל אביב

בית עלמין:
ישוב:
בית עלמין:
גוש:
גוש:
חלקה: ו
שורה: 1-אעריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...