עברית
English
Spanish
Chinese
אתר הנצחה לזכר

oct1a oct1a

oct1a oct1a
מקום לידה: birth place
מקום פטירה: death place

בית עלמין:
ישוב: c-city
בית עלמין: c-name
גוש: c-area
גוש:
חלקה: c-street
שורה: c-rowעריכת קשרי משפחה

ביוגרפיה

עריכה

העדפות

עריכה

הספדים

עריכה
linkText

Loading...

גלריה

עריכה

וידאו

עריכה

ציר זמן

עריכה

הדלק נר

Loading...